Site Haritası |  İletişim
     BİRLİĞİMİZ HAKKINDA   -  ( 2011-11-01 )
     
   
  BİRLİĞİN KURULUŞU  
 

        Birliğimiz; 2007 yılında oluşturulan ve dönem Başkanlığını Çan Belediye Başkanı Ali SARIBAŞ’ın üstlendiği Kaz Dağı ve Madra Dağı Yerel Yönetimler Çevre Platformu adı altında yürütülen çalışmalar sonucunda 25 belediye tarafından kurulmuş ve resmi kuruluşu; 01.10.2008 tarih 14230 sayılı Bakanlık onayı ile gerçekleşmiştir.
 
 

     

 
  BİRLİĞİN VİZYONU  
 
        Kaz Dağı ve Madra Dağı çevresinde bölgenin ekolojik dengesini ve biyolojik çeşitliliğini gözetip çevreyi koruyan ve bölgedeki tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını savunan, kaliteli verimli ve güvenilir hizmet üretmeyi esas alan bir yerel yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmaktır.
 
     
  BİRLİĞİN MİSYONU  
 
        Kaz Dağı ve Madra Dağı çevresinde çevrenin korunması ve çevre sağlığı için üye belediyeler arasında işbirliğini geliştirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak, Birliğin üyesi olan Belediyelerimizde çevreye duyarlı, demokratik katılımcı, saydam, hesap verebilir, hizmetlerde verimlilik ve kaliteyi esas alan yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermektir.
 
     
  BİRLİĞİN TEMEL HEDEFLERİ  
     
  - Kaz Dağı ve Madra Dağı çevresinde kurulu yerleşim merkezlerinin Belediyelerini Birlik çatısı altında toplamak,

- Ekolojik dengeyi ve biyolojik çeşitliliği gözeterek çevre ve çevre sağlığının korunması alanında

- Belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma, geliştirme dahil çeşitli faaliyetlerde bulunmak,

- Çevre ve çevre sağlığı alanındaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerin getirdiği toplum sağlığına yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

- Çevre ve çevre sağlığı konusunda görev yapan ve hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları,

- Üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek,

- Çevre ve çevre sağlığı, ekolojik dengenin korunması alanında çalışmalarda bulunan uluslar arası kuruluşlar ve yabancı ülkelerdeki yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda üye belediyeleri temsil etmek,
 
« GERİ


  » BRLMZ

 • Kurulu
 • ye Belediyeler
 • Vizyonumuz ve Misyonumuz
 • Temel Hedeflerimiz
 • Birlik Tz
 • Birlik Haritas


 • » BRLK ORGANLARI

 • Birlik Bakan
 • Bakan Vekilleri
 • Bakanlk Divan
 • Birlik Encmeni
 • Meclis Komisyonlar
 • Birlik Meclisi yeleri
 • Birlik Personeli
 • Birlik Organlar emas
 • » ALIMALAR

 • Faaliyet Raporu
 • Etkinlikler


 • » MEVZUAT

  Yasa

 • 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Yasası
 • 3213 Sayılı Maden Yasası
 • 2873 Sayılı Milli Parklar Yasası
 • 3573 Sayılı Zeytincilik Yasası
 • 2872 Sayılı Çevre Yasası
 • 5393 Sayılı Belediye Yasası


 • Tzk Ynetmelik
  Tebli Genelge
  » BLG & BELGELER

  Kaz Da

 • Tarih ve Kültür
 • Bitki Örtüsü
 • Ormancılık
 • Tarım
 • Jeolojik Yapı
 • Madencilik


 • Madra Da

 • Tarih ve Kültür
 • Bitki Örtüsü
 • Ormancılık
 • Tarım
 • Jeolojik Yapı
 • Madencilik
 • » FOTORAF GALERS

  » DUYURULAR

 • Birliimizden Duyurular
 • Dier Duyurular

 • »GNCEL DUYURULAR

  »HABERLER

  »VDEOLAR

  »FAYDALI LNKLER

  »HAVA DURUMLARI