Site Haritası |  İletişim
    Bitki Örtüsü
 
 Kazdağları”nda Bitki Örtüsü

 

Kazdağları, Kuzeybatı Anadolu”da yer almakta ve Marmara ile  Ege bölgelerinin doğal ve coğrafi sınırını oluşturmaktadır.Ayrıca bu dağlar yer yüzünün önemli bitki toplulukları olan Avrupa-Sibirya,Akdeniz ve İran- Turan flora bölgelerinin kesişme noktasında bulunmaktadır. En yüksek tepesi ise (Babadağ T.)1774 m. Yüksekliğindedir.

Coğrafik konumu  sonucu farklı iklim tipine sahip olması ve paleocoğrafik  evrimi,dağın bitki çeşitliliğini arttıran en öçnemlifaktörlrrin başında gelmektedir.u nedenle dağın kuzey ve doğu kısımlarında Avrupa_ Sibirya elementleri yaygın iken,güney kısımlarında ve zirvede Akdeniz elementleri ve bitki örtüsü hakimdir.

 Bu nedenle Kazdağları orman kompozisyonları bakımından da özgün değerler taşıyan bir ekosistemler topluluğuna ev sahipliliği yapmaktadır.Bu bağlamda Kazdağları yüksekliklere

Meyillere ve yönlere göre kızılçam,karaçam,kayın,meşe,gürgen,kestane ve Kazdağı Göknarı”ndan oluşan zengin orman ekosistemleri mozayiğini sergilemektedir.

            Özetle Türkiye”de hem Kuzey Anadolu  hem de Güney Anadolu orman kuruluşlarının birlikte yer aldığı nadir bölgelerden birisidir.

Yapılan çalışmalar Kazdağları”nda 101 familyaya ait  900 civarında bitki türü olduğunu göstermektedir. Bu türlerin 37 adedi sadece kazdağlarında  olmak üzere 73 adedi endemiktir. Ayrıca 3 adet daha endemik tespit edilmiştir

 

Kaz Dağlarında yayılış gösteren vejetasyonu 3 başlık altında incelemek mümkündür.

 

a. Orman Vejetasyonu

b. Maki Vejetasyonu

c. Yüksek Dağ Stepi

Orman vejetasyonunu da yine üçe ayırmak mümkündür.

 

İbreli ormanlar

 

1. Kızılçam (Pinus brutia) ormanları

2. Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ormanları

3. Kazdağı Göknarı (Abies nordmanniana ssp. equi-trojani) ormanları

 

Geniş Yapraklı Ormanlar

 

1. Doğu Kayını (Fagus orientalis) ormanları

2. Kestane (Castanea sativa) ormanları

3. Gürgen (Carpinus betulus) ormanları

4. Meşe (Quercus) ormanları

Quercus cerris, var. cerris, Q.frainetto ve Q.petraea ssp. iberica

 

Karışık Ormanlar

 

Karaçam- Kazdağı Göknarı

Karaçam-Kızılçam

Karaçam-Doğu Kayını

Karaçam-Kestane

Karaçam-Meşe

Karaçam-Göknar-Kayın

 

 

Kazdağlarında Yayılış Gösteren Endemik Türler ve IUCN Kategorileri

 

Abies nordmanniana subsp. equi-trojani, VU

Hieracium scamandris, CR

Acer hyrcanum var. keckianum, VU

Hypericum kazdaghensis, EN

Achillea frasii var. Troiana, EN

Iris kerneriana, VU

Achillea nobilis subsp. sipylea, VU

Jasione idaea, CR

Alchemilla hirsutiflora, EN

Jurinea cadmea, LR-Ic

Allium kurtzianum, VU

Linum boissieri, VU

Allium phrghium, VU

Minuartia anatolica var. anatolica, LR-cd

Alyssum erosulum, LR-cd

Minuartia erythrosepala subsp. erythrosepala, LR-Ic

Armeria trojana, CR

Minuartia juressi subsp. asiatica, LR-cd

Asperula sintenisii, CR

Muscari bourgaei, LR-nt

Astragalus idae, VU

Muscari latifolium, CR

Asyneuma rigidum subsp. sibthorpianum, LR-nt

Papaver strictum, LR-cd

Asyneuma. Virgatum subsp. cichoriiforme, LR-nt

Paronychia chionaea, LR-Ic

Bromus sipyleus, VU

Peucedanum arenarium subsp. urbani, LR-cd

Campanula lyrata subsp. lyrata, LR-Ic

Picris olympica, LR-cd

Carduus nutans subsp. falcata-incurvus, VU

Pimpinella tragium subsp. lithophila, LR-Ic

Carduus nutans subsp. trojana, CR

Pterocephalus pinardii, Lr-Ic

Carex divulsa subsp. coryogine, LR-Ic

Saponaria chlorifolia, Lr-Ic

Centaurea odyssei, EN

Saxifraga sancta, EN

Centaurea olympica, VU

Scrophularia depauperata, LR-Ic

Cirsium steirolepis, EN

Scrophularia floribunda, LR-nt

Crocus candidus, CR

Secale cereale var. ancestrale, CR

Crocus gargaricus, CR

Sedum lydium, EN

Delphinium fissum subsp. anatolicum, LR-Ic

Senecio castagneanus, LR-nt

 Dianthus anatolicus, LR-Ic

Sideritis trojana, VU

Dianthus erinaceus subsp. alpinus, EN

Silene bolanthoides, CR

Digitalis trojana, VU

Silene sipylea, EN

Ferulago macrosciadia, LR-nt

Stachys tmolea, LR-cd

Festuca ustulata, CR

Symphytium anatolicum, LR-Ic

Fritillaria bithyinica, VU

Thymus pulvinatus, VU

Galium trojanum, CR

Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus, LR-Ic

Heracleum platytaenium, LR-Ic

Thymus zygioides var. lycaonicus, VU

Hesperis theophrastii subsp. sintenisii, CR

Trifolium caudatum, LR-Ic

Hieracium idea, CR

Verbascum scamandri, EN

Hieracium leucothecum, CR

Verbascum vacillans, CR

Hieracium marmoricola, CR

Veronica elmaliensis, VU

Hieracium phaeochristum, VU

 

Ferulago idaea

Ferulago trojana

Prangos ilanae Yeni kaydedilmiş endemikler

VU: Hassas (Vulnarable), CR: Kritik olarak tehlikede (Critically Endangered), EN: nesli Tehlikede (Endangered), LR: Düşük Risk (Lower Risk),

 

Önemli Geofitler (Soğanlı bitkiler)

 

Allium guttatum, Allium kurtzianum, Allium phrygium, Anemone blanda, Anemone coronaria, Colchicum bivonae, Colchicum boissierii, Colchicum variegatum, Crocus biflorus, Crocus candidus, Crocus chrysantus, Crocus gargaricus, Crocus pallasii subsp. pallasii, Crocus pulchellus, Cyclamen hederifolium, Fritillaria bithynica, Galanthus elvesii, Iris kerneriana, Iris suaveolens, Muscari latifolium, Nectaroscardum siculum, Orchis provincialis, Orchis spitzelii, Scilla bifolia, Tulipa agenensis,Tulipa orphanidea, Tulipa sylvestris

Ekonomik Önemi Olan Türler

Armeria trojana, Atropa belladonna, Aurinia saxatilis, Digitalis trojana, Dianthus erinaceus, Digitalis ferruginea, Eunonymous latifolius ssp. latifolius, Humulus lupulus, Melissa officinalis ssp. altissima, Micromeria juliana, O. onites, Origanum vulgare, subsp. hirtum, Ruscus hypoglossum, Salvia frutucosa, Saxifraga sancta, Sideritis trojana, Stachys tmolea

İşte bu zengin biyolojik çeşitlilik nedeniyle Kazdağları,Avrupa kıtasının en önemli bitki alanlarından biri olarak “Önemli Bitki Alanı (ÖBA)” statüsüne alınmış bulunmaktadır

« GERİ


  » BRLMZ

 • Kurulu
 • ye Belediyeler
 • Vizyonumuz ve Misyonumuz
 • Temel Hedeflerimiz
 • Birlik Tz
 • Birlik Haritas


 • » BRLK ORGANLARI

 • Birlik Bakan
 • Bakan Vekilleri
 • Bakanlk Divan
 • Birlik Encmeni
 • Meclis Komisyonlar
 • Birlik Meclisi yeleri
 • Birlik Personeli
 • Birlik Organlar emas
 • » ALIMALAR

 • Faaliyet Raporu
 • Etkinlikler


 • » MEVZUAT

  Yasa

 • 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Yasası
 • 3213 Sayılı Maden Yasası
 • 2873 Sayılı Milli Parklar Yasası
 • 3573 Sayılı Zeytincilik Yasası
 • 2872 Sayılı Çevre Yasası
 • 5393 Sayılı Belediye Yasası


 • Tzk Ynetmelik
  Tebli Genelge
  » BLG & BELGELER

  Kaz Da

 • Tarih ve Kültür
 • Bitki Örtüsü
 • Ormancılık
 • Tarım
 • Jeolojik Yapı
 • Madencilik


 • Madra Da

 • Tarih ve Kültür
 • Bitki Örtüsü
 • Ormancılık
 • Tarım
 • Jeolojik Yapı
 • Madencilik
 • » FOTORAF GALERS

  » DUYURULAR

 • Birliimizden Duyurular
 • Dier Duyurular

 • »GNCEL DUYURULAR

  »HABERLER

  »VDEOLAR

  »FAYDALI LNKLER

  »HAVA DURUMLARI