Site Haritası |  İletişim
    Jeolojik Yapı
 
 Kazdağları’nın jeolojik yapısı

Ege Bölgesi günümüzde aktif bir gerilme deformasyonunun etkisinde olup,  Kazdağlarının da üzerinde bulunduğu TROAS BÖLGESİ (Biga yarımadası)  dünyanın en hızla gerilen alanlarından birisidir. Bu kıtasal gerilme sonucu bölgede graben denilen çöküntü alanları oluşmaktadır. Grabenler ise normal ve oblik faylar ile sınırlanır ve bu faylar boyunca bölge sismik açıdan aktiftir.

(YILMAZ 2001).

Bu bilimsel yaklaşım, pratiğe şöylece indirgenebilinir; Anadolu Levhası yılda ortalama 20 mm batıya doğru kaymaktadır. Biga Yarımadası batıya doğru hareket eden bu levhanın en ucunda olup, gerilmenin en şiddetli oluştuğu yerdedir. Bu gerilmeler bölgede, Edremit Körfezi örneği grabenler oluşturmaktadır. Kuzey Anadolu Fay”ının güney kolu Marmara Denizinden Edremit”e çatallanarak devam eder ve bu bölgede faylar karmaşık bir yapı oluşturur. Bunun sonucu olarak bölge tektonik( kırılmalar sonucu dikey yönde oluşan yer hareketleri) ve sismik (deprem riski) açıdan çok aktif bir durumdadır. Bu nedenle de doğal dengenin bozulmasına yol açan orman yangınları konusunda dikkatli olunmalıdır.

 

Milli Park’ta durum
 

 Kazdağı milli parkı, Kazdağı masifi çekirdeğinin hemen tamamını kapsamaktadır. Paleozoyik ve daha öncesine ait, çeşitli metamorfik kayaçlardan (dunit. serpantin, amfibolit, gnays, mermer, metamorfik şist ve kristalize kireçtaşı) meydana gelmiştir. Mezozoyik arazisi, Kazdağı Milli Parkının güney doğu sınırında ve daha çok da dışında Alt Triyas’a ait birimler tarafından temsil edilir. Altta şist, spilit, pilitik bazalt, diyabaz, çamurtaşı, radyolarit ve çört ile başlayan birim, üstte karakaya formasyonu ile (konglomera, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve kireçtaşı) devam eder.( SOYKAN 2001).

Bu jeolojik yapıya sahip arazide çıkan yangın alanlarında ise yamaç meyili % 30 ila 60 oranında değişmektedir. Bu durum ise bize, yangın sonrası kaldırılacak orman örtüsü nedeniyle yüzeyi kaplayan metamorfik-volkanik kayaçların üzerindeki kahverengi orman toprağı korumasız kalmasıyla bu alanda çok şiddetli taşkın ve erozyon olaylarının yaşanabileceğini göstermektedir. Kaldı ki bu bölgede çıplak gözle yapılacak bir gözlem ile, kaynağını Kazdağı Milli Parkından alan Zeytinli, Kızılkeçili ve Şahindere çaylarının, dağın üzerinde bulunan orman örtüsüne karşın, Edremit Körfezi kıyı şeridini ve vadi tabanlarını alüvyon ile doldurduğu görülebilmektedir İşte bu nedenle bölgede çıkan ve çıkarılacak orman yangınları çok risklidir.

« GERİ


  » BRLMZ

 • Kurulu
 • ye Belediyeler
 • Vizyonumuz ve Misyonumuz
 • Temel Hedeflerimiz
 • Birlik Tz
 • Birlik Haritas


 • » BRLK ORGANLARI

 • Birlik Bakan
 • Bakan Vekilleri
 • Bakanlk Divan
 • Birlik Encmeni
 • Meclis Komisyonlar
 • Birlik Meclisi yeleri
 • Birlik Personeli
 • Birlik Organlar emas
 • » ALIMALAR

 • Faaliyet Raporu
 • Etkinlikler


 • » MEVZUAT

  Yasa

 • 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Yasası
 • 3213 Sayılı Maden Yasası
 • 2873 Sayılı Milli Parklar Yasası
 • 3573 Sayılı Zeytincilik Yasası
 • 2872 Sayılı Çevre Yasası
 • 5393 Sayılı Belediye Yasası


 • Tzk Ynetmelik
  Tebli Genelge
  » BLG & BELGELER

  Kaz Da

 • Tarih ve Kültür
 • Bitki Örtüsü
 • Ormancılık
 • Tarım
 • Jeolojik Yapı
 • Madencilik


 • Madra Da

 • Tarih ve Kültür
 • Bitki Örtüsü
 • Ormancılık
 • Tarım
 • Jeolojik Yapı
 • Madencilik
 • » FOTORAF GALERS

  » DUYURULAR

 • Birliimizden Duyurular
 • Dier Duyurular

 • »GNCEL DUYURULAR

  »HABERLER

  »VDEOLAR

  »FAYDALI LNKLER

  »HAVA DURUMLARI