Site Haritası |  İletişim
    Madencilik
 

Kazdağları ve Madencilik


Madenlerimiz son ürün olarak üretim sanayinde kullanılması ve kalkınmamıza doğrudan katkı sağlaması nedeniyle ülkemizin önemli doğal servetlerinin başında gelmektedir. Ancak ne ki madenlerimizin yanlış bir politika ile değerlendirilmesi yani son ürün elde etme yerine tüvanan veya ara ürün olarak ihraç edilmesi üzüntü verici bir durumdur ve bu nedenle madenciliğimizin GSMH içindeki payı %1 düzeyindedir. Oysa gelişmiş ülkelerde bu rakam %4-8 arasında değişmektedir. Başta altın arama ve işletme olmak üzere Kazdağlarında yapılan madencilik faaliyetleri çevre felaketleri biryana bu boyutuyla da sakınca yaratmaktadır.

Çünkü ülkemizin önemli maden yataklarının bulunduğu Biga Yarımadası’nda yer alan Kazdağları, altındaki madenler bakımından da çok zengindir. Nitekim Kazdağlarında tarih boyunca yapılan çeşitli maden işletmeciliğinin günümüzdeki izlerini görmek halen olanaklıdır. Bu durum bölgeyi madencilik yatırımları açısından cazibe merkezi konumuna dönüştürmüştür.

Ancak Kazdağlarımız tarihi, kültürel değerleri, kaliteli havası, tertemiz su kaynakları yanı sıra barındırdığı bitki örtüsü ve yaban hayatı nedeniyle sadece bölgemizin değil yeryüzünün en önemli karasal ekosistemlerinin başında gelmektedir. Özetle bölgemiz yalnızca orman kaynakları değil tarım, hayvancılık, turizm ve sağlık sektörü açısından da çok önemli potansiyele sahiptir.  Bu nedenle Kazdağları ve yakın çevresinde maden rezervleri işletilirken bölgenin yukarıda sözü edilen toprak üstü kaynak değerleri, daha da önemlisi madencilik faaliyetleri sırasında yok edilecek doğal denge ve bölge halkının toplumsal çıkarları göz ardı edilmemelidir. 

Ancak günümüzde uygulanan maden arama ve işletme faaliyetlerine baktığımızda bu ayrımın gözetildiğini söylemek olanaklı değildir. Şu anda Kazdağları ve çevresinin geleceği madencilik faaliyetleri nedeniyle büyük risk altındadır. Çünkü sömürge ülkelerinde bile uygulanamayacak 5177 Sayılı Maden Yasası sonrası Kazdağlarında adeta altına hücum harekâtı başlamış ve bu bağlamda yüzlerce arama ve işletme ruhsatı verilmiştir. Aşağıdaki tabloda şu anda Kazdağlarında fiilen yürütülen maden arama ve işletme faaliyetlerine ilişkin bilgileri görmek mümkündür.
 

AĞUTOS 2011 İTİBARİYLE KAZDAĞLARINDA İLÇELERE GÖRE MADEN SAHALARI MADEN SAHASI
İLÇESİ ADET ALAN (dekar)
Ayvacık 16 300
Bayramiç 38 430
Çan 86 3.190
Yenice 72 710
Edremit 73 1.027
TOPLAM 285 5.657


Yukarıda belirtilen maden sahalarının Biga Yarımadası’ndaki yerleri aşağıdaki (Tahir Öngür 2011) haritada gösterilmiştir.
 


Kazdağlarında var olan 338 ton altın rezervini çıkartmak için tün dağlar iş makineleri ile kazılarak yerle bir edilecek ve bunun sonucu 2,5 milyar ton kaya ve toprak taşınacaktır. Bu da 125 milyon  kamyon  (20 tonluk büyük kamyon) dolusu hafriyatın taşınması  ve o çevredeki orman, tarım alanları, diğer bitki toplulukları ile yaban hayatının yok edileceği anlamına gelmektedir. Bir ton kayadan 2-3 gram altın edebilmek için 3 ton su kullanılacağı göz önüne alınır ise Kazdağlarının tüm sularına el konulacağı  ve o bölgede yaşayan insan, bitki ve hayvan topluluklarının susuz kalacağı bir gerçektir.  Bu durum ise yaklaşık 1,5 milyon insanın sadece ekonomik haklarının değil  yaşam haklarının da gasp edilmesine neden olacaktır.

Kısacası; Kazdağlarının üstü “ALTIN”dan  daha değerlidir ve buralarda şu anda uygulanan metotlarla yapılan madencilik faaliyetleri akıl, bilim ve mantık dışıdır.

« GERİ


  » BRLMZ

 • Kurulu
 • ye Belediyeler
 • Vizyonumuz ve Misyonumuz
 • Temel Hedeflerimiz
 • Birlik Tz
 • Birlik Haritas


 • » BRLK ORGANLARI

 • Birlik Bakan
 • Bakan Vekilleri
 • Bakanlk Divan
 • Birlik Encmeni
 • Meclis Komisyonlar
 • Birlik Meclisi yeleri
 • Birlik Personeli
 • Birlik Organlar emas
 • » ALIMALAR

 • Faaliyet Raporu
 • Etkinlikler


 • » MEVZUAT

  Yasa

 • 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Yasası
 • 3213 Sayılı Maden Yasası
 • 2873 Sayılı Milli Parklar Yasası
 • 3573 Sayılı Zeytincilik Yasası
 • 2872 Sayılı Çevre Yasası
 • 5393 Sayılı Belediye Yasası


 • Tzk Ynetmelik
  Tebli Genelge
  » BLG & BELGELER

  Kaz Da

 • Tarih ve Kültür
 • Bitki Örtüsü
 • Ormancılık
 • Tarım
 • Jeolojik Yapı
 • Madencilik


 • Madra Da

 • Tarih ve Kültür
 • Bitki Örtüsü
 • Ormancılık
 • Tarım
 • Jeolojik Yapı
 • Madencilik
 • » FOTORAF GALERS

  » DUYURULAR

 • Birliimizden Duyurular
 • Dier Duyurular

 • »GNCEL DUYURULAR

  »HABERLER

  »VDEOLAR

  »FAYDALI LNKLER

  »HAVA DURUMLARI